O kurzech

Majitelem a provozovatelem domény hainisova.eu je Mgr. Libuše Hainišová

www.hainisova.eu

libuse.hainisova@zsdobruska.cz

 

 

Nejedná se o komerční výukový program zakoupený školou ani o pouhý obsah komerčních internetových stránek zaměřených na výuku, jejichž obsah je studentům zprostředkován za finanční účasti školy či zdarma.

 

Kurzy obsahují učivo v přímé návaznosti na vyučování, které probíhá ve škole. K jednotlivým lekcím, které odpovídají členění učebnic, jsem připravila interaktivní cvičení a zpracovala výukové materiály.

 

Vzdělávání probíhá podle ŠVP - zdravá škola č.j. 444/2016 platného od 1. 9. 2016.

 

Výuka angličtiny je realizována podle řady učebnic autorů Milušky Karáskové a Jiřího Šádka Start with Click New 1. – 3. díl, pro 3., 4. a 5. ročník základní školy, nakladatelství FRAUS – doložka MŠMT č. j.: 9478/2007-22 pro ZŠ ze dne 19. června 2007, prodloužení doložky č.j.: MSMT-16114/2013 ze dne 27. května 2013, která koresponduje se vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru 5.1.2 CIZÍ JAZYK RVP ZV a obsahem SERR pro úroveň A1.

 

Výuka informatiky je realizována podle první české učebnice informatiky pro 1. stupeň základních škol autora Jiřího Vaníčka Informatika pro 1. stupeň základní školy, nakladatelství Computer Press. Schválilo MŠMT čj. MSMT-45998/2012-210 dne 6.12.2012 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE RVP ZV s dobou platnosti šest let.

Kurzy

Last modified: Tuesday, 14 November 2017, 7:31 PM
Skip LoginSkip Online users

Online users

(last 5 minutes)
None