Pravidla

Majitelem a provozovatelem domény hainisova.eu je Mgr. Libuše Hainišová

www.hainisova.eu

libuse.hainisova@zsdobruska.cz


Jestliže s následujícími pravidly nesouhlasíte, nepoužívejte tento e-learningový systém.


Nikomu nevzniká žádný nárok na používání těchto stránek. O tom kdy, do jakých kurzů a kdo bude zapsán, rozhoduje majitel domény (já).


Tím, že se přihlásíš do systému, zavazuješ se dodržovat pravidla na www.moodle.hainisova.eu.

Pokud jsi zvyklý/á dodržovat pravidla ve škole, chováš se na internetu slušně, bez obav se zde můžeš učit.

Pokud zde chceš podvádět jakýmkoliv způsobem, nechoď sem, nemá to pro tebe smysl.

Hlídej si své heslo, pokud ho ztratíš nebo máš podezření, že ti ho někdo odcizil, řekni mi to.

Pokud se ti zdá, že jsi v systému Moodle něco pokazil/a, což je málo pravděpodobné, řekni mi to. Většinou sis jen něco přenastavil/a a dá se to celkem bez problémů vrátit.

Zprávy můžeš posílat pouze za účelem zjištění úkolů a změny rozvrhu.

Nebudeš uvádět v omyl jiné uživatele Moodle zveřejňováním a rozesíláním nepravdivých informací v systému.

Nebudeš nijak škodit systému ani sám/a ani za pomoci kohokoliv dalšího.

Je zakázáno zpřístupnit uživatelský účet jiným osobám, vyjma zákonných zástupců (rodičů), případně osob, se kterými se žák učí a to pouze k účelu procvičování učiva.

Je zakázáno využívat materiály obsažené v tomto systému jinak než ke studiu zapsaného žáka. Např. pro komerční účely (školení třetích stran, rozmnožování, distribuce, doučování jiných žáků, než mnou do kurzů zapsaných a podobně).

Při nedodržení pravidel bude uživatelský účet zrušen.

Rules


Proč určuji pravidla já?

  • Internetová doména, na které se nacházíte, je mým vlastnictvím a je hrazena pouze z mých soukromých prostředků.
  • Webhostingové služby, spojené s provozem těchto stránek, mám pronajaté já a hradím si je ze svých prostředků.
  • Připojení k internetu a internetové služby potřebné k administraci systému Moodle mám pronajaté já a hradím si je ze svých prostředků.
  • Hardwarové a softwarové vybavení počítače, na kterém provozuji administraci systému Moodle a připravuji e-lerningové kurzy do Moodle, je moje, jeho nákup a údržbu si hradím ze svých prostředků.
  • Čas, který trávím přípravou kurzů a administrací Moodle, je můj a kurzy jsou mé autorské dílo.
  • Moodle - virtuální vzdělávací prostředí - je poskytován zdarma, vlastní instalace a administrace systému, jeho naplnění kurzy a provoz už zdarma není - závisí na schopnostech a finančních možnostech provozovatele, kterým jsem já.
  • Pravidla provozu těchto stráněk jsou tedy v návaznosti na pravidla webhostingových služeb plně v mé kompetenci.


Zřeknutí se odpovědnosti


Materiály a služby poskytované na e-learningovém systému na adrese www.moodle.hainisova.eu jsou poskytovány "tak, jak jsou".


Vyvinula jsem maximální úsilí, abych zajistila, že obsah e-learningového systému na adrese www.moodle.hainisova.eu bude tak přesný, jak jen to je možné, přesto se zde mohou vyskytnout chyby.


Obsah e-learningového systému na adrese www.moodle.hainisova.eu může být aktualizován bez předchozího upozornění.


Veškeré osobní údaje shromážděné od uživatele v e-learningovém systému na adrese www.moodle.hainisova.eu budou použity výhradně za účelem zvýšení efektivity vyučovacího procesu.


Nejsem odpovědná za žádné škody vzniklé v důsledku praktického i nepraktického využití interaktivních cvičení a materiálů publikovaných na www.moodle.hainisova.eu.

Last modified: Tuesday, 14 November 2017, 9:02 PM
Skip LoginSkip Online users

Online users

(last 5 minutes)
None