Unit 01 - 06 Introduction
(Unit 01 - 06 Introduction)

Úvodní lekce - seznámení s angličtinou.
Učivo a dovednosti:
Pozdravy, části dne. Představování - umět se zeptat na jméno a odpovědět. Umět se zeptat jak se daří a odpovědět. Umět se zeptat na neznámou věc a odpovědět. Umět reagovat na základní pokyny učitele. Barvy - umět určit barvu a zeptat se na barvu předmětu. Číslovky 1-10. Umět říci své telefonní číslo a zeptat se na telefonní číslo. Abeceda - umět hláskovat slova.

alphabet