Unit 07 - 09 My classroom
(Unit 07 - 09 My classroom)

Učivo a dovednosti:
Věci ve třídě, školní potřeby a jejich barvy. Jednotné číslo podstatných jmen a tvoření množného čísla pomocí "s". Pojmenovávání školních potřeb. Tvoření množného čísla pomocí "s". Vyjádření velikosti big x small. Otázky a krátké odpovědi Is it a......? Yes, it is. x No, it isn’t. Čísla 11-20. Tvoření množného čísla pomocí "s". Vyjádření věku. Porovnání českých a anglických jmen.

school