Tvorba ŠVP
(Tvorba ŠVP)

floral

Všechny dostupné materiály k tvorbě ŠVP.

Systémový přístup vychází ze základní premisy, že
každý systém je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek.