Unit 01 - 04 Introduction - revision English 4
(Unit 01 - 04 Introduction - revision before course English 5)

Učivo a dovednosti:
Slovní zásoba  na téma School, sloveso TO HAVE  v otázce i záporu, otázka v přítomném čase prostém, použití WHAT a WHO v otázce. Spojení vyjadřující každodenní rutinu a zájmové činnosti, přítomný čas prostý – otázka, časové předložky ON, IN, AT. Popis povolání, přítomný čas prostý ve 3.os.j.č., vazba WANT TO + plnovýznamové sloveso. Popis toho, co lidé právě dělají, přítomný čas průběhový – otázka a zápor, předložkové vazby s určením místa – ON, IN, AT.

occupation