Unit 05 - 07 Shopping
(Unit 05 - 07 Shopping)

Učivo a dovednosti:
Různé žánry filmů a knih, opakování otázek Do you like? Fráze při nakupování,  I´d like / I would like. Slovní zásoba, předložky místa: OPPOSITE, NEXT TO, BETWEEN, otázka na místo Where´s the …?

finance