Unit 08 - 10 Birthday
(Unit 08 - 10 Birthday)

Učivo a dovednosti:
Řadové číslovky, názvy měsíců, vyjádření data. Vyjádření kdy se kdo narodil, fráze. Minulý čas slovesa TO BE.

bithday