Unit 11 - 13 Animals
(Unit 11 - 13 Animals)

Učivo a dovednosti:
Opakování vazby there is/ there are, přítomného času průběhového – popis obrázku, minulý čas slovesa TO HAVE - HAD. popis cesty:  Go straight on., Turn left/ right., Go past the …, rozkazovací způsob při vysvětlování trasy či cesty. Umět popsat zvířata - jak vypadají, co umí, co dělají, opakování sloves TO BE, TO HAVE GOT, CAN v kontextu popisu.

zoo