Unit 20 - 22 Holiday
(Unit 20 - 22 Holiday)

Učivo a dovednosti:
Umět popsat svůj plán na prázdniny, aktivity v diáři, přítomný čas prostý pro vyjádření budoucnosti. Umět popsat plánované prázdninové aktivity pomocí přítomného času průběhového - Present Continuous, GOING TO pro vyjádření záměrů. Popis aktivit, které lze dělat s různými věcmi, opakování GOING TO.

holiday