Unit 23 - 25 Countries and continents
(Unit 23 - 25 Countries and continents)

Učivo a dovednosti:
Vyjádření toho, odkud kdo pochází, jakým jazykem mluví a jaké je národnosti. Praktické procvičování všech dosud osvojených gramatických struktur, slovní zásoby a jazykových dovedností. Praktické procvičování všech dosud osvojených gramatických struktur, slovní zásoby a jazykových dovedností.

continents