Unit 26 - 28 Final revision
(Unit 26 - 28 Final revision)

Učivo a dovednosti:
Vyjádření data narození, co kdy děláme a pořadí. Popis těla zvířete a další informace o něm, minulý čas prostý – zápor a otázka. Popis různých činností v minulosti, současnosti, budoucnosti a pravidelně se opakujících .

dinosaurus