Unit 01 - 04 Introduction - revision English 3
(Unit 01 - 04 Introduction - revision before course English 4)

Učivo a dovednosti:
Opakování slovní zásoby, příkazů, přivlastňovací  ´s. Opakování vazby THERE IS/ THERE ARE, popis věcí a zvířat (číslovka + přidavné jméno + podstatné jméno). Opakování slovní zásoby na téma House, vazba THERE IS/ THERE ARE, popis domu a bytu. Opakování slovesa TO BE. Popis koníčků jednotlivých osob, opakování přivlastňovacího pádu. Gerundium – tvary sloves s koncovkou  -ing  ve formě podstatného jména.

hobby