Unit 05 - 07 My hobbies
(Unit 05 - 07 My hobbies)

Učivo a dovednosti:
Umět říkat, co kdo umí/ neumí, sloveso  CAN/ CAN'T ve významu umět/ neumět. Umět popsat dovednosti v oblasti sportu a hudebních nástrojů. Sloveso CAN – otázky a krátké  odpovědi. Umět mluvit o různých sportech. Procvičování slovesa  CAN/CAN'T  ve významu  umět/neumět.

hobbies