Unit 08 - 10 My favourite food and drink
(Unit 08 - 10 My favourite food and drink)

Učivo a dovednosti:
Vyjádření  co mám a nemám rád(a)  I like. , I don´t like. Slovíčka potravin, nápojů, ovoce a zeleniny. Otázka a krátká odpověď  Do you like……?  Yes, I do., No, I don´t. Vyjádření libosti a nelibosti pomocí LOVE, HATE, popis snídaně. Upevňování tvarů se slovesem  LIKE.

food