Unit 11 - 13 Leisure time activities
(Unit 11 - 13 Leisure time activities)

Učivo a dovednosti:
Čtyři roční období a počasí. Vazba s -ing po slovese  LIKE. Koncovka -s ve 3. osobě č. jednotného u slovesa LIKE. Otázka What do you like? a What do you like doing? Odpovědi. Koncovka -s ve 3. osobě č. jednotného u slovesa READ a PLAY v přítomném čase prostém. Druhy četby. Postavení "kdy" (on Monday) "jak" (very much) ve větě. Umět mluvit o tom, co lidé dělají nebo nedělají. Zápor pomocí  DOES NOT (DOESN'T) ve 3. os. č. j. u sloves PLAY, READ, LIKE. Collocations se slovesem PLAY.

sumer