Unit 14 - 16 My school
(Unit 14 - 16 My school)

Učivo a dovednosti:
Popis rozvrhu, popis různých činností v různých školních předmětech, předložky ON, IN ve spojení se školními předměty a dny v týdnu. Určování času. Umět mluvit o tom, co dělám v průběhu celého týdne, Present Simple – otázky.

time