Unit 20 - 22 People
(Unit 20 - 22 People)

Učivo a dovednosti:
Umět vyjádřit odkud kdo pochází a kde nyní žije. Umět vyjádřit kdo co dělá,  přítomný čas prostý. Porovnání toho, co kdo dělá ve svém povolání a co dělá v daném okamžiku, přítomný čas průběhový.

jobs