Unit 25 - 28 Final revision
(Unit 25 - 28 Final revision)

Učivo a dovednosti:
Opakování slovesa  CAN pro vyjádření schopností, popis zvířat. Popis obrázku pomocí přítomného času průběhového, popis pracovního postupu, rozkazovací způsob – pokyny pro přípravu pikniku a sendviče. Popis denních / sezónních činností, vyjádření sledu událostí - THEN ..., AFTER THAT ... Popis oblečení, popis činností typických pro různá povolání, opakování – přítomný čas prostý – otázky s DO, DOES, přítomný čas průběhový.

picnic