Unit 22 - 24 My pets
(Unit 22 - 24 My pets)

Učivo a dovednosti:
Umět popsat domácí zvířátko. Sloveso TO HAVE GOT ve 3. os. j. č. Umět určit domácí zvířátka. Sloveso TO HAVE GOT – otázka. Umět popsat domácí zvířátko a příšerku.

pet