Unit 19 - 21 Me and my friends
(Unit 19 - 21 Me and my friends)

Učivo a dovednosti:
Umět popsat části těla a obličeje. I have go, I haven’t got pro 1. os. j. č. Umět podroběji popsat lidi. Sloveso TO HAVE GOT – kladné a záporné tvary. Plné a zkrácené formy pro všechny osoby jednotného a množného čísla kromě 3. os. j. č. Popis přítele.

friends