Unit 16 - 18 My room
(Unit 16 - 18 My room)

Učivo a dovednosti:
Umět pojmenovat dětské hračky. Představení své oblíbené hračky a hračky svého spolužáka. Neurčitý člen A, AN. Umět určit polohu předmětu, vyjádření stejnosti a rozdílnosti. Umět vyjádřit, že někde něco je pomocí vazby THERE IS, THERE ARE.

room