Unit 13 - 15 My home
(Unit 13 - 15 My home)

Učivo a dovednosti:
Umět popsat místnosti v domě, určit polohu osob v domě, tázací zájmena  WHO, WHERE. Umět určit velikost předmětu. Osobní a přivlastňovací zájmena pro všechny osoby. Umět vyjádřit svůj původ.

home