• Učivo a dovednosti:
  Slovní zásoba  na téma School, sloveso TO HAVE  v otázce i záporu, otázka v přítomném čase prostém, použití WHAT a WHO v otázce. Spojení vyjadřující každodenní rutinu a zájmové činnosti, přítomný čas prostý – otázka, časové předložky ON, IN, AT. Popis povolání, přítomný čas prostý ve 3.os.j.č., vazba WANT TO + plnovýznamové sloveso. Popis toho, co lidé právě dělají, přítomný čas průběhový – otázka a zápor, předložkové vazby s určením místa – ON, IN, AT.

  occupation

 • Učivo a dovednosti:
  Různé žánry filmů a knih, opakování otázek Do you like? Fráze při nakupování,  I´d like / I would like. Slovní zásoba, předložky místa: OPPOSITE, NEXT TO, BETWEEN, otázka na místo Where´s the …?

  finance

 • Učivo a dovednosti:
  Řadové číslovky, názvy měsíců, vyjádření data. Vyjádření kdy se kdo narodil, fráze. Minulý čas slovesa TO BE.

  bithday

 • Učivo a dovednosti:
  Opakování vazby there is/ there are, přítomného času průběhového – popis obrázku, minulý čas slovesa TO HAVE - HAD. popis cesty:  Go straight on., Turn left/ right., Go past the …, rozkazovací způsob při vysvětlování trasy či cesty. Umět popsat zvířata - jak vypadají, co umí, co dělají, opakování sloves TO BE, TO HAVE GOT, CAN v kontextu popisu.

  zoo

 • Učivo a dovednosti:
  Popis toho, kde někdo byl před určitou dobou, minulý čas slovesa TO BE – všechny tvary. Výrazy s předložkou AGO. Rozhovory o tom, co jsme měli a co neměli v minulosti, minulý čas slovesa TO HAVE. Rozhovory o tom, co jsme uměli a neuměli, když jsme byli malí, minulý čas slovesa CAN – všechny formy.

  past

 • Učivo a dovednosti:
  Rozhovory o činnostech v minulosti, Past Simple – otázka a zápor. Past Simple – irregular – SAW, WENT, BOUGHT.

  grammar

 • Učivo a dovednosti:
  Umět popsat svůj plán na prázdniny, aktivity v diáři, přítomný čas prostý pro vyjádření budoucnosti. Umět popsat plánované prázdninové aktivity pomocí přítomného času průběhového - Present Continuous, GOING TO pro vyjádření záměrů. Popis aktivit, které lze dělat s různými věcmi, opakování GOING TO.

  holiday

 • Učivo a dovednosti:
  Vyjádření toho, odkud kdo pochází, jakým jazykem mluví a jaké je národnosti. Praktické procvičování všech dosud osvojených gramatických struktur, slovní zásoby a jazykových dovedností. Praktické procvičování všech dosud osvojených gramatických struktur, slovní zásoby a jazykových dovedností.

  continents

 • Učivo a dovednosti:
  Vyjádření data narození, co kdy děláme a pořadí. Popis těla zvířete a další informace o něm, minulý čas prostý – zápor a otázka. Popis různých činností v minulosti, současnosti, budoucnosti a pravidelně se opakujících .

  dinosaurus

 • Závěrečné testy ke každému tématickému celku.

  Tenses

Skip Login