• Učivo a dovednosti:
  Opakování slovní zásoby, příkazů, přivlastňovací  ´s. Opakování vazby THERE IS/ THERE ARE, popis věcí a zvířat (číslovka + přidavné jméno + podstatné jméno). Opakování slovní zásoby na téma House, vazba THERE IS/ THERE ARE, popis domu a bytu. Opakování slovesa TO BE. Popis koníčků jednotlivých osob, opakování přivlastňovacího pádu. Gerundium – tvary sloves s koncovkou  -ing  ve formě podstatného jména.

  hobby

 • Učivo a dovednosti:
  Umět říkat, co kdo umí/ neumí, sloveso  CAN/ CAN'T ve významu umět/ neumět. Umět popsat dovednosti v oblasti sportu a hudebních nástrojů. Sloveso CAN – otázky a krátké  odpovědi. Umět mluvit o různých sportech. Procvičování slovesa  CAN/CAN'T  ve významu  umět/neumět.

  hobbies

 • Učivo a dovednosti:
  Vyjádření  co mám a nemám rád(a)  I like. , I don´t like. Slovíčka potravin, nápojů, ovoce a zeleniny. Otázka a krátká odpověď  Do you like……?  Yes, I do., No, I don´t. Vyjádření libosti a nelibosti pomocí LOVE, HATE, popis snídaně. Upevňování tvarů se slovesem  LIKE.

  food

 • Učivo a dovednosti:
  Čtyři roční období a počasí. Vazba s -ing po slovese  LIKE. Koncovka -s ve 3. osobě č. jednotného u slovesa LIKE. Otázka What do you like? a What do you like doing? Odpovědi. Koncovka -s ve 3. osobě č. jednotného u slovesa READ a PLAY v přítomném čase prostém. Druhy četby. Postavení "kdy" (on Monday) "jak" (very much) ve větě. Umět mluvit o tom, co lidé dělají nebo nedělají. Zápor pomocí  DOES NOT (DOESN'T) ve 3. os. č. j. u sloves PLAY, READ, LIKE. Collocations se slovesem PLAY.

  sumer

 • Učivo a dovednosti:
  Popis rozvrhu, popis různých činností v různých školních předmětech, předložky ON, IN ve spojení se školními předměty a dny v týdnu. Určování času. Umět mluvit o tom, co dělám v průběhu celého týdne, Present Simple – otázky.

  time

   

 • Učivo a dovednosti:
  Popis oblečení, přítomný čas průběhový se slovesem  WEARI am wearing a shirt. She´s wearing  a white blouse. Popis oblečení (barva, vzorek), přítomný čas průběhový se slovesem WEAR v otázce. Popis oblečení pro různé příležitosti, přítomný čas průběhový – zápor.

  clothes

 • Učivo a dovednosti:
  Umět vyjádřit odkud kdo pochází a kde nyní žije. Umět vyjádřit kdo co dělá,  přítomný čas prostý. Porovnání toho, co kdo dělá ve svém povolání a co dělá v daném okamžiku, přítomný čas průběhový.

  jobs

 • Učivo a dovednosti:
  Velikonoce u nás a v anglicky mluvících zemích. předložkové vazby AT THE TOP, AT THE BOTTOM, IN THE MIDDLE.

  easter

 • Učivo a dovednosti:
  Opakování slovesa  CAN pro vyjádření schopností, popis zvířat. Popis obrázku pomocí přítomného času průběhového, popis pracovního postupu, rozkazovací způsob – pokyny pro přípravu pikniku a sendviče. Popis denních / sezónních činností, vyjádření sledu událostí - THEN ..., AFTER THAT ... Popis oblečení, popis činností typických pro různá povolání, opakování – přítomný čas prostý – otázky s DO, DOES, přítomný čas průběhový.

  picnic

 • Závěrečné testy ke každému tématickému celku.

  J. F. Kenedy

Skip NavigationSkip Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

Za tajemstvím školní tašky

bag

Web je značně zanedbaný, protože se výtvarce už několik let téměř nevěnuji :-(.

Skip Potřebujete kolo?

Potřebujete kolo?

Skip Dictionary

Dictionary

 • The following dictionary is activated:
  Dictionary.com
 • In order to use the dictionary, double click on a word within the displayed text

Skip Hledat
Skip Login