• Úvodní lekce - seznámení s angličtinou.
  Učivo a dovednosti:
  Pozdravy, části dne. Představování - umět se zeptat na jméno a odpovědět. Umět se zeptat jak se daří a odpovědět. Umět se zeptat na neznámou věc a odpovědět. Umět reagovat na základní pokyny učitele. Barvy - umět určit barvu a zeptat se na barvu předmětu. Číslovky 1-10. Umět říci své telefonní číslo a zeptat se na telefonní číslo. Abeceda - umět hláskovat slova.

  alphabet

 • Učivo a dovednosti:
  Věci ve třídě, školní potřeby a jejich barvy. Jednotné číslo podstatných jmen a tvoření množného čísla pomocí "s". Pojmenovávání školních potřeb. Tvoření množného čísla pomocí "s". Vyjádření velikosti big x small. Otázky a krátké odpovědi Is it a......? Yes, it is. x No, it isn’t. Čísla 11-20. Tvoření množného čísla pomocí "s". Vyjádření věku. Porovnání českých a anglických jmen.

  school

 • Učivo a dovednosti
  Umět představit a popsat členy rodiny. Některá přídavná jména. Stažené tvary he is = he’s   she is = she’s. Čísla po desítkách 20 -100. Umět vyjádřit svůj věk. Přivlastňovací zájmena  (HIS, HER, MY, YOUR), tvary slovesa TO BE (Are you ...? Yes, I am. No, I’m not.). Píseň "Happy birthday". Číslovky 21 - 99. Umět udat věk spolužáka. Osobní zájmena 1. a 2. os. j . č. Časování slovesa  TO BE pro 1.a 2. os. j. č. Oslovení v angličtině.

  family

 • Učivo a dovednosti:
  Umět popsat místnosti v domě, určit polohu osob v domě, tázací zájmena  WHO, WHERE. Umět určit velikost předmětu. Osobní a přivlastňovací zájmena pro všechny osoby. Umět vyjádřit svůj původ.

  home

 • Učivo a dovednosti:
  Umět pojmenovat dětské hračky. Představení své oblíbené hračky a hračky svého spolužáka. Neurčitý člen A, AN. Umět určit polohu předmětu, vyjádření stejnosti a rozdílnosti. Umět vyjádřit, že někde něco je pomocí vazby THERE IS, THERE ARE.

  room

 • Učivo a dovednosti:
  Umět popsat části těla a obličeje. I have go, I haven’t got pro 1. os. j. č. Umět podroběji popsat lidi. Sloveso TO HAVE GOT – kladné a záporné tvary. Plné a zkrácené formy pro všechny osoby jednotného a množného čísla kromě 3. os. j. č. Popis přítele.

  friends

 • Učivo a dovednosti:
  Umět popsat domácí zvířátko. Sloveso TO HAVE GOT ve 3. os. j. č. Umět určit domácí zvířátka. Sloveso TO HAVE GOT – otázka. Umět popsat domácí zvířátko a příšerku.

  pet

 • Učivo a dovednosti:
  Vánoce ve Velké Británii, tradiční vánoční písně. Umět napsat vánoční přání.

  christmas

 • Učivo a dovednosti:
  Umět vyjádřit svoje identifikační údaje a údaje svého spolužáka. Umět popsat ztracené zvířátko (osobu). Umět požádat o pomoc.

  lost

 • Závěrečné testy ke každému tématickému celku.

  An idealist

Skip NavigationSkip Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

Za tajemstvím školní tašky

bag

Web je značně zanedbaný, protože se výtvarce už několik let téměř nevěnuji :-(.

Skip Potřebujete kolo?

Potřebujete kolo?

Skip Dictionary

Dictionary

 • The following dictionary is activated:
  Dictionary.com
 • In order to use the dictionary, double click on a word within the displayed text

Skip Hledat
Skip Login