• Úvodní lekce - seznámení s angličtinou.
    Učivo a dovednosti:
    Pozdravy, části dne. Představování - umět se zeptat na jméno a odpovědět. Umět se zeptat jak se daří a odpovědět. Umět se zeptat na neznámou věc a odpovědět. Umět reagovat na základní pokyny učitele. Barvy - umět určit barvu a zeptat se na barvu předmětu. Číslovky 1-10. Umět říci své telefonní číslo a zeptat se na telefonní číslo. Abeceda - umět hláskovat slova.

    alphabet

  • Učivo a dovednosti:
    Věci ve třídě, školní potřeby a jejich barvy. Jednotné číslo podstatných jmen a tvoření množného čísla pomocí "s". Pojmenovávání školních potřeb. Tvoření množného čísla pomocí "s". Vyjádření velikosti big x small. Otázky a krátké odpovědi Is it a......? Yes, it is. x No, it isn’t. Čísla 11-20. Tvoření množného čísla pomocí "s". Vyjádření věku. Porovnání českých a anglických jmen.

    school

  • Učivo a dovednosti
    Umět představit a popsat členy rodiny. Některá přídavná jména. Stažené tvary he is = he’s   she is = she’s. Čísla po desítkách 20 -100. Umět vyjádřit svůj věk. Přivlastňovací zájmena  (HIS, HER, MY, YOUR), tvary slovesa TO BE (Are you ...? Yes, I am. No, I’m not.). Píseň "Happy birthday". Číslovky 21 - 99. Umět udat věk spolužáka. Osobní zájmena 1. a 2. os. j . č. Časování slovesa  TO BE pro 1.a 2. os. j. č. Oslovení v angličtině.

    family

  • Učivo a dovednosti:
    Umět popsat místnosti v domě, určit polohu osob v domě, tázací zájmena  WHO, WHERE. Umět určit velikost předmětu. Osobní a přivlastňovací zájmena pro všechny osoby. Umět vyjádřit svůj původ.

    home

  • Učivo a dovednosti:
    Umět pojmenovat dětské hračky. Představení své oblíbené hračky a hračky svého spolužáka. Neurčitý člen A, AN. Umět určit polohu předmětu, vyjádření stejnosti a rozdílnosti. Umět vyjádřit, že někde něco je pomocí vazby THERE IS, THERE ARE.

    room

  • Učivo a dovednosti:
    Umět popsat části těla a obličeje. I have go, I haven’t got pro 1. os. j. č. Umět podroběji popsat lidi. Sloveso TO HAVE GOT – kladné a záporné tvary. Plné a zkrácené formy pro všechny osoby jednotného a množného čísla kromě 3. os. j. č. Popis přítele.

    friends

  • Učivo a dovednosti:
    Umět popsat domácí zvířátko. Sloveso TO HAVE GOT ve 3. os. j. č. Umět určit domácí zvířátka. Sloveso TO HAVE GOT – otázka. Umět popsat domácí zvířátko a příšerku.

    pet

  • Učivo a dovednosti:
    Vánoce ve Velké Británii, tradiční vánoční písně. Umět napsat vánoční přání.

    christmas

  • Učivo a dovednosti:
    Umět vyjádřit svoje identifikační údaje a údaje svého spolužáka. Umět popsat ztracené zvířátko (osobu). Umět požádat o pomoc.

    lost

  • Závěrečné testy ke každému tématickému celku.

    An idealist

Přeskočit: NavigacePřeskočit: Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

Za tajemstvím školní tašky

bag

Web je značně zanedbaný, protože se výtvarce už několik let téměř nevěnuji :-(.

Přeskočit: Potřebujete kolo?

Potřebujete kolo?

Přeskočit: Dictionary

Dictionary

  • The following dictionary is activated:
    Dictionary.com
  • In order to use the dictionary, double click on a word within the displayed text

Přeskočit: Hledat
Přeskočit: Přihlásit se